• YARIM ALTIN
  3.383,00
  % -0,09
 • AMERIKAN DOLARI
  17,9648
  % 0,34
 • € EURO
  18,3775
  % 0,51
 • £ POUND
  21,7286
  % 0,53
 • ¥ YUAN
  2,6595
  % 0,16
 • РУБ RUBLE
  0,2976
  % 0,19
 • BITCOIN/TL
  414208,744
  % -1,51
 • BIST 100
  2.795,94
  % 0,39

Torba yasa teklifindeki vergi düzenlemeleri neler?

Torba yasa teklifindeki vergi düzenlemeleri neler?

Uzmanlar Meclis’e sunulan torba yasa teklifinde yer alan vergi düzenlemelerinin yasallaşması ile Kurumlar Vergisi oranında indirim, gerçek kişilere ihracat desteği gibi birçok önemli vergi düzenlemesinin olacağına dikkat çekiyor.Torba yasa teklifinin içinde ‘varlık barışı’ düzenlemesi de yer alıyor. Torba yasada yer alan ‘varlık barışı’ düzenlemesiyle yurt dışındaki ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların kayıtlı hale getirilerek ekonomiye katılmasının sağlanması amaçlanıyor. Mazars Denge’den Eski Hesap Uzmanı ve Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla da Varlık Barışı ve Kurumlar Vergisi oranında indirim ile bazı vergisel destek ve düzenlemeler içeren kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Torba yasa teklifinin içerisinde birçok önemli vergi düzenlemesi getirilmesinin yer aldığını belirten Yayla, “Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma beklentileri arasında Meclise sunulan torba yasa teklifi ile başta Varlık Barışı olmak üzere, Kurumlar Vergisi Oranı indirimi, internet üzerinden mal satış yapan küçük esnafa vergide indirim hakkı, bazı destek ve uygulamaların devamı için süre uzatımı ve gerçek kişilere ihracat desteği ile kendi paylarını alan şirketin belli durumlarda kar dağıtımı yapmış sayılması gibi birçok önemli vergi düzenlemesi getirilmesi planlanmaktadır. Önemli destek ve düzenlemeler içeren kanun teklifinin bütçe maratonunun başlayacak olduğu bu günlerde bir an önce yasalaşması beklenmektedir.” dedi.

VARLIK BARIŞI NEDİR?

Torba yasa teklifinde yer alan en önemli düzenlemelerden birinin varlık barışı olduğuna dikkat çeken Yayla, “Varlık barışı kısaca; Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin varlıklarını vergisiz ve incelemesiz olarak kayıt altına alınmasına izin veren düzenlemedir. Bu varlıklar elde edilirken gerek yurt içinde gerekse yurtdışında kazancın beyan edilip edilmediği ve/veya vergisinin ödenip ödenmediğini önemli değildir. Varlık barışında Yurtdışı ve Türkiye’deki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile Türkiye’deki taşınmazlar varlık barışında beyan edilebilecektir.” diye konuştu.

Eski Hesap Uzmanı ve Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla şöyle devam etti; “Teklifte yer alan düzenlemeye göre beyan edilen varlıklar üzerinden herhangi bir vergi alınması planlanmamakta olup Varlık barışında son beyan süresi 30.06.2021dir. Beyan edildikten sonra ise 3 ay içerisinde varlıkların Türkiye’ye transfer edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Cumhurbaşkanına varlık barışı süresini 1 yıla kadar uzatabilme yetkisi verilmektedir.”

KURUMLAR VERGİSİ ORANINDA İNDİRİM HAKKINDA

İlyas Emre Yayla, “Gerek hali hazırda ülkemizdeki mükellefleri desteklemek gerekse uluslararası vergi rekabeti çerçevesinde yabancı yatırımcıları ülkemize çekebilmek adına Kurumlar Vergisi Oranında İndirim yapılması planlanmaktadır. “dedi ve ekledi; “Öncelikle 2018, 2019 ve 2020 yıllarında geçici olarak yüzde 22’ye artırılan Kurumlar Vergisi Oranı artışı kalıcı hale gelmeyecek olup 2021 de yüzde 20 olarak yeniden uygulanmaya devam edecek ayrıca ek olarak torba yasa teklifi ile birlikte Cumhurbaşkanına bu oranı 5 puana kadar indirme ve tekrar aynı orana çıkarma yetkisi verilmektedir. Dolayısıyla yasa sonrası 2021 için kurumlar vergisi oranı yüzde 15 olarak uygulanabilecektir. Cumhurbaşkanının indirim yetkisini nasıl uygulayacağı teklif yasalaştıktan sonra belli olacak olmakla birlikte 5 puanlık yetkinin tamamının şirketlerin ciro, karlılık gibi kriterlerine göre farklılaştırılarak tamamen kullanılacağı beklenmektedir.”

“HALKA AÇIK ŞİRKETLERE YÜZDE 2’LİK BİR VERGİ AVANTAJI SAĞLAYACAKTIR”

Yayla, “Teklif ile şirketlerin Borsada halka arz edilmesini teşvik etmek ve bu suretle şirketlerde kurumsallığın ve sermayenin tabana yayılmasının sağlanması adına hisselerini en az yüzde 20 oranında borsada halka arz eden şirketler Kurumlar Vergisini 2 puan indirimli olarak ödeyecektir. Bu durum halka açık şirketlere yüzde 2’lik bir vergi avantajı sağlayacaktır.” diye konuştu.

GERÇEK KİŞİLERE SAĞLANAN TEŞVİKLER NELERDİR?

Teklif ile gerçek kişilerin evlerinde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmaları halinde elde ettikleri hasılat 220 bin TL’yi aşmadığı sürece gelir vergisinden muaf olmasının planlandığının altını çizen Yayla, “Muafiyetten yaralanmak için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecektir.

Ayrıca, ihracatı desteklemek adına yine Tam mükellef gerçek kişilerin yurt dışına e-ticaret gümrük beyannamesi ile gerçekleştirdikleri mikro ihracattan elde ettikleri kazancın yüzde 50’si gelir vergisi matrahından indirilebilecektir. İstisnadan sadece mal ihracatı yararlanacak olup istisnadan yararlanabilmek için ciroya göre belli sayıda istihdam da sağlanması gerekecektir.

Son olarak, kısmi süreli çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilmektedir. Buna göre, tam süreli çalışıyorken 31.12.2020 tarihine kadar kısmi süreli çalışmaya geçen çalışanların ücretleri gerekli şartları sağlanmak koşulu ile aylık asgari brüt ücretin yüzde 10’nu aşmamak ve 12 ayı geçmeyecek şeklide istisnadan yararlanabilecektir.” şeklinde konuştu.

SÜRE UZATIMLARI HAKKINDA

Eski Hesap Uzmanı ve Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, şunları söyledi; “Ayrıca, teklifin yasalaşması durumunda; dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin KDV’lerinin tecil-terkin uygulanmasından yararlanmasına yönelik düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak bedelsiz teslimlerde ki KDV istisnası, Geçici md.67 kapsamında yapılan menkul kıymet geliri stopajlarının süresi, At jokeyleri, joker yamakları ve antrenörlerin ücretlerinden yapılan indirimli stopaj uygulaması ve Dernek ve vakıfların kira ve menkul sermaye gelirlerinin iktisadi işletme oluşturmayacağına ilişkin düzenlemelerin de süresi uzatılmaktadır.”

ŞİRKETİN KENDİ HİSSELERİNİ SATIN ALMASININ KAR DAĞITIMI SAYILMASI HALLERİ

“Tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri halinde bazı durumlarda kar payı stopajı yapılması zorunluluğu getirilmektedir.” diyen Yayla şöyle devam etti;

“Teklif yasalaşırsa, kendi hisselerinin şirket tarafından alan şirket; bu hisselerin sermaye azaltımı yoluyla itfası halinde iktisap bedeli ile itibari değer arasındaki fark;iktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark; hisselerin 2 yıl içinde elden çıkarılmaması veya itfa edilmemesi halinde ise iktisap bedeli ile itibari değer arasındaki fark dağıtılmış kâr payı sayılıp yüzde 15 stopaj yapılacak.”